Új életre kelt a Réti 8-as számú tó Tatán

Jelentős vizes élőhellyel bővült az Által-ér völgyi ökológiai folyosó, miután befejeződött a Réti 8-as számú halastó rehabilitációja.

November 18-án rendezte Tata Város Önkormányzata „A tatai Réti 8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja” című KEOP 3.1.2/2F/09-11-2013-0014. számú projekt záróeseményét, amelyen részt vettek a Menner Bernát Zeneiskola dobosai, valamint a Kőkúti és a Vaszary iskolák kisdiákjai is.
Egy vizes élőhely megújítása egyszerre jelenti az elkötelezettséget és felelősséget a természeti értékek megőrzése iránt, valamint hidat is teremt a múlt és jövő között. Tatán, ahol a természetvédelem kiemelt szerepet kap, rendkívül lényeges minden ezt erősítő lépés megtétele. „A tatai Réti 8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja” elnevezésű projekt során idén az Által-ér völgyi vizes élőhely-rendszer mintegy 37 hektáros részlete újult meg.
A Réti 8-as számú tó megújítása nem csupán egy halastó megtisztítását jelentette, hanem olyan komplex szemléletű rehabilitációt is, amelynek során új élőhelyek, fészkelő-szigetek jöhettek létre, megőrzésre kerülhetett egy ősnádas, a tó vízutánpótlása pedig gyökeresen új alapokra -megújuló karsztforrásokra- helyeződhetett. A 275,49 millió Ft európai uniós támogatással megvalósult projekt nyomán létrejött beruházás Tata városa, a magyar állam és a civil szervezetek hatékony és eredményes együttműködését is bizonyítja.
Az ünnepélyes átadó helyszínén Musicz László projektmenedzser a tó történetének és a projekt tervezésének illetve kivitelezésének részletes beszámolója során kiemelte, hogy a Réti 8-as tó az újjászülető tatai karsztforrások befogadója, hasznosítója, és ennek következtében teljesen új alapokra helyeződött a vízutánpótlása és vízminősége, amit ezzel hosszú távon is biztos alapokra lehetett helyezni. Musicz László külön köszöntet mondott mindenkinek, aki a projekt megvalósításának folyamatában részt vett.
A Réti-8-as tó méltán válhat ismét élő tagjává a Tatai-tavak nemzetközi jelentőségű vizes élőhely láncolatának. A Ramsari Egyezmény által is védett területen a zöld szervezetek segítségével máris megkezdődött az aktív monitoring tevékenység, mely a növény- és állatvilág visszatelepülését segíti elő.
A tóparti átadó ünnepségen Bitay Márton Örs a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős államtitkára elmondta, a projekt ténylegesen és kézzelfoghatóan hozzájárult ahhoz, hogy a természet eredeti állapotának visszaállítása bekövetkezhessen. „Büszkék lehetnek a város vezetőire, az Által-ér Szövetségre, és a képviselőikre, mert elkötelezettek a természetvédelem, valamint a természeti környezet helyreállítása iránt, s ezt mára már számos projekt kapcsán láthatjuk”- fogalmazott az államtitkár, aki hozzátette:- Tata és térsége láthatóan folyamatos építkezésben van, s egymásra épülő tervekből rakja össze lehetőségeit, melyekkel a jövőben gazdálkodhat.
A tó egyébként a környezeti nevelés és szemléletformálás kiváló színtere is lehet, hiszen a különböző civil szervezetek, iskolák, kirándulni vágyók mellett a Földművelésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai is különleges lehetőséget kaphatnak általa a halászati gyakorlati ismereteik elsajátításához.
A legfiatalabb generációhoz is szólt Bencsik János országgyűlési képviselő, aki felhívta a helyszínen ünnepi műsort adó kisdiákok figyelmét arra, hogy a jövőben ők végzik majd a tó gondozását, és a környezet olyan állapotban lesz, amilyen állapotban azt az eljövendő nemzedék tartja majd. Hozzátette: hosszú, évtizedes térségi összefogás eredménye mindaz, amely mintegy mozaikszerűen, egymást kiegészítve és egymásra épülve megvalósul az Által-ér vízgyűjtő területén. A Réti 8-as tó rehabilitációja ebbe a tervszerű menetrendbe illeszkedett be, és a hasznosítása is többcélú lehet. A város és térsége jövőjét érintve a képviselő elmondta, hogy olyan újabb előremutató fejlesztési elképzelések körvonalazódnak, amelyek összeilleszthetőek a már megvalósult fejlesztésekkel.
Michl József polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, a projekt egyik legfontosabb üzenete az, hogy a civil közösségek, az önkormányzat munkája és felelősségvállalása, valamint a szakmai közösségek találkozása nemes és szép eredményt szült. Mindaz amit itt látunk azért született, hogy használjuk-fogalmazott a polgármester, aki kiemelte a tó és környezete adta szabadidős lehetőségek jelentőségét is, nemcsak Tatára, hanem az egész kistérségre vonatkozóan. Az önkormányzat nevében nem kívánhatunk mást- mondta Michl József- mint azt, hogy töltsük meg a tavat és környékét élettel, érezzük, hogy a miénk, legyünk jó gazdái és használjuk egymás örömére, sok boldog percet és felejthetetlen élményeket átélve.
A köszöntőket követően az átadást szimbolizáló ünnepélyes szalagátvágás ceremóniáját, a ragyogó novemberi napsütésben fürdőző tó vizén tartották meg.
A megújult tóval annak tágabb környezete is felértékelődött, helyreállítása például hozzájárult ahhoz is, hogy a szomszédos földtulajdonosok ehhez kapcsolódó tevékenységet kezdjenek felvállalni: ökogazdaságot, szemléletformáló gazdálkodást működtetni, és a turisztikai hasznosítást fejleszteni.
Az első munkagépek idén januárban indultak el a területen, ahol mára csodálatos természeti környezetben lehet tanulni, pihenni, programokat szervezni. Évszaktól függetlenül a tataiak, a térségben élők, vagy a távolról ideérkező turisták is egyaránt találnak szépséget, tanulni és megfigyelni valót a Réti 8-as tónál.