LEZÁRULT A „TATA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI JELES NAPJAINAK, HAGYOMÁNYAINAK MEGŐRZÉSE” C. PROJEKT

Az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség sikeres támogatási kérelmet nyújtott be Tata Helyi Akciócsoport részére a Széchenyi 2020 program keretében.
A projekt célja a tatai természeti értékek bemutatása, népszerűsítése, különösen a fiatal generációk számára.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02241 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, bruttó 8 000 000 Ft európai uniós támogatással.
A támogatás mértéke 100%.

A ténylegesen 2021. november és 2023. március 15. között megvalósuló projekt keretében Tatán, több helyszínen került sor a szakmai együttműködéseket elősegítő találkozások, a helyi identitást formáló rendezvények, kulturális program és a helyi természeti értékeket bemutató konferencia megszervezésére és lebonyolítására A projekt kapcsolódott Tata kiemelkedő természetvédelmi és közösségformáló rendezvényéhez, a Tatai Vadlúd Sokadalomhoz, egy kulturális előadással. A „Jövőtervezés Tata Vizes Élőhelyein” c. szakmai rendezvényen bemutatásra kerültek a közelmúltban megvalósított és tervezendő természeti fejlesztési programok. A „Vadludak agrárkönyezetben” c. szakmai műhelymunka keretében természetvédelmi és agrár szakemberek eszmecseréjére került sor. A „Tanösvények a jövőben” c. konferencián tervezői-természetvédelmi-turisztikai szemmel kerültek megvizsgálásra a tanösvények. A „Gerecse Natúrpark első 10 éve” c. konferencián szakmai előadások hangzottak el az elmúlt évek fejlesztéseiről és a közeljövő fejlesztési elképzelésiről.

A szakmai programokon túl egy reprezentatív kiadvány (fotóalbum) is elkészült, amely a Gerecse Natúrpark természeti és kulturális értékeit mutatja be. A projekt keretében lehetőség nyílt az Által-ér Völgy Természeti és Kulturális Örökségért Díj formai megalkotására is (bronz emlékplakett került megtervezése és kidolgozásra). A formájában megújult díjak első ízben kerültek átadásra 2022. november 25-én a Tatai Vadlúd Sokadalom megnyitóján, illetve 2023. március 8-án. A projekt keretében a megvalósításhoz kapcsolódó eszközök kerültek beszerzésre.

A projekt tevékenységei hozzájárultak a helyi természeti értékek népszerűsítéséhez, megőrzéséhez. A projekt eredményeként erősödött a helyi civil partnerek együttműködése (különösen a természetvédelem területén)

A projekt keretében megvalósult 4 db szakmai rendezvényen mintegy 300 fő vett részt, szervezett keretek között.

A projekt sikeres megvalósítását szakmai vezetőből, projektmenedzserből álló szakmai szervezet biztosította.

A projektről bővebb információkat a https://gerecsenaturpark.eu/jeles-napok-tatan/ oldalon olvashatnak, továbbá információk szerezhetőek:

Dr. Musicz László
projekt szakmai vezető
Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség
+36 30 2470613

sajtokozlemeny_honlapra_ZÁRÓ